Webbdesign är 95% typografi

2006-11-10 | Kommunikation

Innehållet på en webbplats bör vara både läsvärt och läsbart, men läsbarheten tas ofta för given. Typografin är en otroligt viktig faktor för en webbplats användbarhet, anser IA, Information Architects, ett företag verksamt i Japan. I artikeln Web Design is 95% Typography formulerar de i många nya termer sin syn på typografi som användargränsnitt. Artikeln har länkar till exempel och en lång rad läsarkommentarer.

Länk till denna text | Skriv ut |

Skriv gärna en kommentar

Du måste varainloggad for att kunna kommentera.