Volontärer ger röst åt Läkare utan gränser

2006-01-31 | Kommunikation

Läkare utan Gränser arbetar på fältet i oroshärdar och katastrofområden runt om i världen. Webbplatsen, som är deras snabbaste kanal till läsarna, informerar om vilka insatser som görs just nu, ger bakgrundsfakta och lockar till engagemang.

Katarina Wallentin på Läkare utan gränser utanför kontoret i Stockholm.
Katarina Wallentin

Den svenska sektionen har ungefär 80 volontärer ute i fält varje år. De arbetar under ett par månader eller upp till ett år.

- Deras rapporter är en viktig del av innehållet på webbplatsen, säger
Katarina Wallentin, ansvarig utgivare för den svenska organisationens webbplats och givartidningen Direkt.

- Volontärerna möter sjukdom, död och lidande. Vi vill med våra artiklar och bildreportage förmedla hopp och visa att hjälpen når fram till drabbade.

Noggrann faktagranskning

Katarina får in fyra-fem texter i veckan. Ofta är de på franska eller engelska och måste snabbt översättas och bearbetas för svenska läsare. Hennes kollegor i andra länder gör på samma sätt för sina målgrupper.

- Oftast redigerar jag texterna, vilket aldrig brukar vara något problem för skribenten. Fakta ändrar jag aldrig, och alla medicinska termer och fackuttryck granskas av sakkunniga. Får vi till exempel in en text på franska om blödarfeberepedemi finns stor risk att fakta översätts fel. Då får en läkare eller sjuksköterska faktagranska artikeln innan den publiceras.

Tidskrävande procedurer, när många inblandade ska godkänna en text, är annars ett gissel på många företag. Så inte här. Katarina är ensam ansvarig utgivare och redaktör och sköter publiceringen tillsammans med en kollega. Publiceringsverktyget är enkelt att använda och tar inte mycket tid från det journalistiska arbetet.

Högt läsvärde

Innan volontärerna åker iväg blir de ombedda att skriva resebrev. Rapporterna från biståndsarbetet har högt läsvärde.

- En del gillar förstås att skriva, andra inte, säger Katarina Wallentin. Många skriver själva, men vi kan också välja att intervjua per telefon. Direkt från fält, som sektionen på webbplatsen heter, presenterar resebrev, intervjuer och bildreportage.

Finns det bra bilder från fältet gör Katarina gärna bildreportage. När jordbävningen drabbade Pakistan i oktober 2005 fick redaktionen redan andra dagen bilder från fotografen Bruno Stevens, som hade fått följa med akutteamet ut i fält. I gengäld fick Läkare utan gränser använda bilderna fritt inom organisationen.

Bilder ger bakgrund och begriplighet

Fotografen skrev bildtexterna tillsammans med teamet, och materialet skickades digitalt till de olika kontoren. Katarina översatte texterna och valde i det här fallet att göra ett bildreportage: Jordbävningen i Pakistan: Det som behövs allra mest nu är tält för de hemlösa .

När de 17 volontärerna kom hem från Pakistan hade de med sig fler bilder som blev underlag till ett bildspel

- Med hjälp av bilder direkt från fältet kan vi bättre lyfta fram miljön, människorna och arbetet bland teamen. Skildringen blir starkare och mer begriplig. Syftet med att publicera bilderna är inte att visa offer, utan att visa att detta är människor i nöd som behöver - och får - hjälp.

Många vill hjälpa till

Katarina Wallentin anställdes på Läkare utan gränser 2002 för att starta givartidningen och göra om webbplatsen. Hon har långvarig erfarenhet som journalist inom olika biståndsorganisationer. De flesta som arbetar inom organisationen är professionella inom sina respektive yrkesområden.

- Många erbjuder sig att hjälpa till, och vi skulle kunna använda frivilliga mycket mer. Samtidigt måste vi kunna förlita oss på att de kan ställa upp på kort varsel där det behövs mest.

Verksamheten finansieras med pengar från frivilliga bidragsgivare. Liksom för andra hjälporganisationer är det en förutsättning för hjälparbetet på fältet.

FAKTA OM LÄKARE UTAN GRÄNSER

Läkare utan Gränser/ Mèdecins sans Frontières (MSF) bildades i Paris 1971. Den svenska grenen av organisationen grundades 1993.

Läkare utan Gränser har kontor i 19 länder och egna biståndsprojekt i cirka 80 länder. Ungefär 3 000 volontärer skickas ut varje år.

Finansieringen kommer till största delen från allmänheten

År 1999 tilldelades Läkare utan Gränser Nobels fredspris

Syftet med webbplatsen är att informera om organisationen, rekrytera volontärer och samla in pengar till verksamheten. De flesta texterna skrivs av personal i fält och bearbetas sen proffessionelt. Nyhetssidan uppdateras tre-fyra gånger i veckan och den har omkring 40000 besökare i månaden.

Text: Eva Axlund, info@webbpennan.se
Research: Carin Aissa

Länk till denna text | Skriv ut |

Skriv gärna en kommentar